Beheer

Het leven wordt gemakkelijker met DPC Thuiszorg!

DPC Thuiszorg is er, als u hulp nodig heeft, om uw leven makkelijker te maken door zorg te verlenen die op maat is gemaakt naar ieders individuele behoeften. Wij zorgen voor onze cliënten als eigen familie, om zo de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven te verhogen. Naast onze persoonlijke verzorging, gezelschapsservice en non medische verzorging bieden we nu ook medische services en producten aan!

Gezondheidsdiensten beslaat het tweede niveau, en komt meestal voort uit het eerste niveau van Thuiszorgdiensten. Onze zorgverleners zijn professionals uit de gezondheidszorg in het bezit van officiële accreditaties, zoals Helpenden of Verzorgenden, Assistenten gezondheidszorg, Thuisondersteuningskrachten, Gediplomeerd Praktijkverpleegkundigen, of BIG-geregistreerd Verpleegkundigen. Afhankelijk van de cliënt en de volgens de indicatiestelling gemaakte afspraken kan DPC Thuiszorg de volgende medische dienstverlening aanbieden:

Medicatiebeheer

Onderzoek heeft aangetoond dat 33% van alle verpleeghuisopnames zijn veroorzaakt door een slechte medicijnadministratie. Zou het niet fijn zijn als u zich geen zorgen meer hoeft te maken dat u of uw dierbare de medicijnen in de juiste hoeveelheid en op de juiste tijd inneemt ? Een goed opgeleide DPC Thuiszorg zorgverlener kan ervoor zorgen dat er een goede medicijnadministratie is zodat u of uw dierbare langer thuis kan blijven wonen.

Zorgbeheer en planning

Laat een zorgverlener van DPC Thuiszorg alle doktersafspraken en medicijnen van u coördineren en ook als tussenpersoon dienen tussen de dokters en de familie om te zorgen dat u de best mogelijke zorg krijgt.

Controles

Spaar tijd en geld uit en verminder het aantal onnodige huisarts- en ziekenhuisbezoeken door chronische ziektes zoals diabetes, hartziekten, hoge bloeddruk, COPD enz. te monitoren vanuit het comfort van uw eigen huis.

Een DPC Thuiszorg zorgverlener kan uw bloeddruk, hartslag, bloedglucose-waarden en gewicht controleren wanneer het u uitkomt.

Verpleging

Als u verpleging nodig heeft, komt onze verpleegkundige bij u langs.

Onze verpleegdiensten zijn o.a. : wondverzorging, verwisselen van infuus, begeleiding bij ernstige ziekte, insuline spuiten, blaasspoelen, pijnbestrijding, stomaverzorging en veel meer.

Nachtzorg

Ook tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends biedt DPC Thuiszorg professionele zorg. U kunt gebruikmaken van onze nachtzorg als u bijvoorbeeld niet alleen naar bed kunt gaan, hulp nodig heeft bij het naar het toilet gaan, een wond heeft die ook ’s nachts verzorgd moet worden of hulp nodig heeft bij het opstaan, ook als u vroeg van huis moet.

Daarnaast kunt u nachtzorg inschakelen als u ‘s nachts acuut hulp nodig heeft, omdat u bijvoorbeeld bent gevallen. Zodra u DPC Thuiszorg centrale heeft gebeld komt een van onze medewerkers naar u toe.

Specialistische verpleegzorg

Deze zorg wordt gegeven aan mensen die een bijzondere aandoening of zorgvraag hebben. Bijvoorbeeld iemand met kanker die thuis chemotherapie krijgt, of pijnbestrijding die ook thuis kan worden verzorgd. Dit is mogelijk doordat steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ ook thuis gebruikt kan worden. Deze verpleging vindt plaats in nauw overleg met de huisarts en de specialist. Onze verpleegkundigen die deze zorg geven, hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Specialistische thuisverpleging kan gegeven worden in combinatie met verpleging of verzorging.

Alzheimerverpleging

Het aantal mannen en vrouwen met milde of ingrijpende vormen van Alzheimer neemt toe, waarbij de verwachting is dat deze aandoening een epidemische omvang zal aannemen. Tijdens het verloop van Alzheimer wordt het steeds belangrijker om de patiënt in een vertrouwde omgeving te laten leven. Helaas trekt dit een zware wissel op de familie, zowel mentaal als fysiek. DPC Thuiszorg begrijpt dit en werkt nauw samen met de patiënt en diens familieleden om het voor alle betrokkenen zo aangenaam mogelijk te houden. Wij stellen zorgwerkers aan die gespecialiseerd zijn in de unieke problemen rond Alzheimer , om het dagelijkse leven van de patiënt te verrijken.

Voetverzorging

Deze zorg wordt gegeven aan mensen die een bijzondere aandoening of zorgvraag hebben. Bijvoorbeeld iemand met kanker die thuis chemotherapie krijgt, of pijnbestrijding die ook thuis kan worden verzorgd. Dit is mogelijk doordat steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ ook thuis gebruikt kan worden. Deze verpleging vindt plaats in nauw overleg met de huisarts en de specialist. Onze verpleegkundigen die deze zorg geven, hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Specialistische thuisverpleging kan gegeven worden in combinatie met verpleging of verzorging.

Thuiskeuringen

Niet-medische keuringen worden uitgevoerd om te bepalen op welke gebieden de cliënt goed functioneert, wat zijn of haar behoeften zijn, en welke diensten nodig zijn om de cliënt te helpen zo onafhankelijk mogelijk te zijn en te blijven.

Verpleegkundige keuringen worden uitgevoerd om de gezondheidstoestand, het benodigde zorgniveau en de juiste medische interventies te bepalen en te onderzoeken. Op indicatie kan worden gezorgd voor onderlinge afstemming van de zorg samen met andere zorgprofessionals.

In beide situaties kan degene die de keuring uitvoert kijken naar subsidiemogelijkheden, Zorgplannen opstellen, doorverwijzen en een Dienstenaanbod formuleren volgens de wensen van de cliënt.