Liefde & Zorg

Toegevoegd waarde

Het is onze missie om u het vertrouwen te geven dat u altijd de hulp krijgt die u nodig heeft, op het moment dat u het nodig vindt. Wij streven ernaar om u op elk gebied te helpen, aan te moedigen en te ondersteunen in uw onafhankelijkheid, uw zelfredzaamheid en uw eigen keuzevrijheid, op alle praktische en mogelijke manieren. Wij proberen uw wensen en uw behoeften altijd zo goed mogelijk te begrijpen, en vanuit dit begrip doen we er alles aan om hieraan te voldoen, om uw leven zo gelukkig en volwaardig mogelijk te maken.

Onze doelstellingen zijn:

Dienstverlening op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te bieden.

U te helpen om op comfortabele wijze in uw eigen huis te blijven wonen, zolang dat veilig is en zolang u dat zelf wilt.

Ervoor te zorgen dat we de kwaliteit van uw dagelijks leven verbeteren door ondersteuning te bieden waar en wanneer u dat nodig heeft.

U te behandelen als een uniek individu met eigen gevoelens, wensen, eisen en behoeften, zodat u kunt genieten van een gelukkiger en volwaardiger leven.

Er altijd garant voor te staan dat privacy en vertrouwelijkheid permanent gewaarborgd zijn. ZORG voorrang te geven boven winst.

Wij vinden het van groot belang om aan alle normen en vereisten te voldoen.

Hierdoor bieden wij u Veiligheid, Buitengewone Normen rond Zorgverlening, Totale betrouwbaarheid en een organisatie waar u op kunt Bouwen.

Dit geldt voor al onze cliënten en alle leden van onze organisatie: zowel de zorgverleners als het ondersteunend personeel en het directieteam.

Antecedentenonderzoek (met daarin een Verklaring Omtrent Gedrag van de gemeente)

Alle medewerkers worden persoonlijk geïnterviewd en ondergaan een grondige screeningprocedure. Hieronder valt onder meer:

Schriftelijke referenties van de vorige twee werkgevers van de kandidaat
Een volledig overzicht van het werkverleden (waarin alle mogelijke gaten worden toegelicht)
Verificatie van de identiteit van de kandidaat
Verificatie van het Burger Service Nummer
Status van een eventuele Werkvergunning
Verificatie van kwalificaties en trainingscertificaten
Verklaring van fysieke en geestelijke gezondheid
Inentingsbewijzen