Vacature

Vacature verpleegkundige in de thuiszorg

Als verpleegkundige in de thuiszorg ben je verantwoordelijk voor het geven van verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. De uit te voeren taken lopen uiteen. De hoofdtaak is het ondersteunen/verzorgen/verplegen van cliënten. De meest voorkomende werkzaamheden zijn het toedienen en uitzetten van medicijnen, wondzorg, intraveneus medicijnen toedienen en ACT zwachtelen. Ook het bieden van ADL zorg maakt deel uit van de functie. Bovendien is het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt van belang. In de zorgmap worden de signalen en werkzaamheden gerapporteerd.

De werkzaamheden bestaan met name uit:

Het verrichten van medisch-technische handelingen;
Het geven van verpleegkundig advies en stellen van verpleegkundige diagnoses;
Het opstellen en uitvoeren van het zorgplan en de coordinatie daarvan;
Aanspreekpunt zijn voor collega’s, externe hulpverleners en mantelzorgers.

Wij vragen:

Je bent ondernemend, ziet en zoekt kansen. Daarnaast neem je graag verantwoordelijkheid voor je resultaten, doelgericht en effectief. Je bent een gediplomeerd verpleegkundige en BIG-geregistreerd. Je beschikt over specifieke vakkennis op het gebied van voorkomende ziektebeelden, interventiemogelijkheden, medicijngebruik en bijwerkingen. Tevens heb je de noodzakelijke ervaringskennis van de sociale levenssfeer van ouderen en hun levensgewoonten, om op adequate wijze zelfstandig besluiten te nemen en de werkzaamheden uit te voeren.